Förvärv av reklambyrå

PRESSMEDDELANDE Förvärv av reklambyrå Ambia har 2014-10-17 träffat avtal med ägarna till För närvarande reklam AB, även benämnt Presens, om att förvärva 60 % av ägande och kapital i bolaget. Avtalet innehåller även en option för Ambia att förvärva resterande aktier...

Emission till GEM

PRESSMEDDELANDE Emission till GEM I enlighet med Ambia Trading Group AB:s(publ) avtal 2014-07-24 med GEM Global Yield Fund LLC SCS har GEM i en riktad nyemission tecknat 42 000 aktier i Ambia och till bolaget erlagt betalning med 708 960 SEK, det vill säga 16,88 SEK...

Ambia rekryterar

PRESSMEDDELANDE Ambia rekryterar Ambia Trading Group AB(publ)  är aktivt inom två verksamhetsområden; Intropris som bedriver butiksverksamhet med ett unikt sortiment på internet och i fysisk butik, samt Netpact som bedriver partihandel inom EU. Ambia har en offensiv...

Ambia utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

PRESSMEDDELANDE Ambia utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant Ambia Trading Group AB(publ) har ingått avtal med Sedermera Fondkommission, där Sedermera Fondkommission skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 27 augusti 2014....

Finansiering påkallad via GEM-avtal

PRESSMEDDELANDE Finansiering påkallad via GEM-avtal Ambia har 2014-08-12 tillsänt GEM Global Yield Fund LLC scs en första subscription notice i enlighet med det avtal som berördes i vår pressrelease 2014-07-25. I enlighet med parternas avtal har Marcus Andersson och...

Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK

PRESSMEDDELANDE Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK Ambia Trading Group AB(publ), ”Ambia”, och GEM Global Yield Fund, ”GEM”, har 2014-07-24 undertecknat ett avtal där...