Publicering av halvårsrapport tidigareläggs

PRESSMEDDELANDE Publicering av halvårsrapport tidigareläggs Ambia Trading Group har beslutat att publicera sin bokslutskommuniké den 23 augusti, istället för som tidigare kommunicerats, den 25 augusti. För mer information, vänligen kontakta: Marcus Andersson / VDAmbia...

Årsredovisning 2015

PRESSMEDDELANDE Årsredovisning 2015 Bifogad fil » Årsredovisning 2015 Bifogad fil Årsredovisning 2015 Alla pressmeddelanden Kontakt info@ambiatrading.se Snödroppegränd 4, 598 71 Södra...

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

PRESSMEDDELANDE Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB Den 29 juni 2016 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Resultat- och balansräkning fastställdes. Det...

Riktad nyemission

PRESSMEDDELANDE Riktad nyemission Styrelsen i Ambia Trading Group (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2015, genomfört en riktad nyemission som tillför Ambia 8,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen i korthet • Emissionen omfattar 600...

Kallelse till årsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 29 juni 2016 kl. 19.00Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. ANMÄLANAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i...

Netpact rekryterar

PRESSMEDDELANDE Netpact rekryterar Netpact Europe AB, Ambias tradingbolag, har efter en bra start på 2016 nu rekryterat ytterligare en säljare till kontoret i Vimmerby. Ny på Netpact är från och med denna vecka, Max Kindén. Max har goda erfarenheter från branschen och...