Årsredovisning 2016 samt kommentar till revisionsberättelse

PRESSMEDDELANDE Årsredovisning 2016 samt kommentar till revisionsberättelse Ambias revisor har gjort följande anmärkning i sin revisionsberättelse avseende moderbolaget: ”Nedanstående anmärkning lämnas utan att det påverkar mina uttalanden ovan. Vid ett flertal...

Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med Tobii

PRESSMEDDELANDE Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med Tobii Svenska Tobii världsledare inom eyetrackingDotterbolaget Isolda AB har tecknat avtal med Tobii AB och blir därmed en nordisk distributör av företagets eyetracking-produkter för konsumentmarknaden....

AfterShokz annonserar Nordiskt distributionsavtal med Isolda AB

PRESSMEDDELANDE AfterShokz annonserar Nordiskt distributionsavtal med Isolda AB Göteborg, maj 2017– AfterShokz, som använder en patenterad bone conducting-teknik (benledning) vilket ger ett säkrare alternativ till traditionella sporthörlurar och öronsnäckor,...

Kvartalsrapport januari – mars 2017

PRESSMEDDELANDE Kvartalsrapport januari – mars 2017 Rapport för januari-mar 2017 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 205 MSEK (200 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1.1 MSEK (0.5 MSEK) Resultat per aktie -0.30 SEK...

Rättelse av kallelse till årsstämma

PRESSMEDDELANDE Rättelse av kallelse till årsstämma I den nyligen publicerade kallelsen till årsstämma smög det sig in ett fel avseende veckodag. Korrekt veckodag är torsdagen den 29 juni 2017 och inget annat. För mer information, kontakta:Marcus Andersson / VDAmbia...

Kallelse till årsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA torsagen den 29 juni 2017 kl. 19.00 Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara...