Flaggningsmeddelande: Peter Gyllenhammar AB ökar innehav

PRESSMEDDELANDE Flaggningsmeddelande: Peter Gyllenhammar AB ökar innehav Genom köp över Aktietorget har Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ökat sitt innehav i Ambia. PGAB ägde före ökningen 255 856 aktier (9,9% av kapital och röster). I och med den aktuella ökningen...

Bokslutskommuniké för Ambia Trading Group AB för räkenskapsåret 2016

PRESSMEDDELANDE Bokslutskommuniké för Ambia Trading Group AB för räkenskapsåret 2016 RAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2016  Nettoomsättning ökade under perioden till 227 MSEK (203 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0.5 MSEK (2.7 MSEK) Resultat per...

Uppdaterade mål för nyckeltal

PRESSMEDDELANDE Uppdaterade mål för nyckeltal Styrelsen i Ambia Trading Group AB(publ), Ambia, har uppdaterat bolagets mål för finansiella nyckeltal. Utdelningspolicyn har inte förändrats. Målen avser bolagets utveckling under kommande två år, det vill säga fram till...