Ambia Trading Group AB publicerar Årsredovisning för 2017

PRESSMEDDELANDE Ambia Trading Group AB publicerar Årsredovisning för 2017 Ambia Trading Group AB (publ), publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.ambiatrading.se. Bifogad fil...

Kallelse till årsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA torsdagen den 28 juni 2018 kl. 19.00 Plats: Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby. Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara...

Kvartalsredogörelse 1

PRESSMEDDELANDE Kvartalsredogörelse 1 Koncernen tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31) Rörelseintäkterna uppgick till 238 msek (204 msek)  Rörelseresultatet uppgick till 3,3 msek (1,1 msek)  Resultat per aktie 0.45 sek (-0.30 sek) Soliditet 10%  Antalet aktier 2 593...

Tidigarelagd redogörelse för det första kvartalet 2018

PRESSMEDDELANDE Tidigarelagd redogörelse för det första kvartalet 2018 Ambia har beslutat att tidigarelägga rapporteringen för det första kvartalet 2018, och att lämna den i form av en kvartalsredogörelse. Anledningen till att den förenklade rapportformen valts är att...

Isolda AB tecknar avtal med Logitech Europe S.A.

PRESSMEDDELANDE Isolda AB tecknar avtal med Logitech Europe S.A. Isolda AB, ett dotterbolag inom Ambia-koncernen, har sedan Logitech förvärvade Jaybird LLC i maj 2017 haft ett avtal om distribution av Jaybirds produkter på den nordiska marknaden. Det nya avtal som nu...