Uppdatering kring försäljning och effekter av Covid-19

Som framgått av tidigare pressmeddelanden har verksamheten i koncernen påverkats av Covid-19 och dess inverkan på människors beteende.För Ambia som helhet innebär detta nya utmaningar i ett läge där vi just tagit oss an verksamhet i två nya bolag, och där fokus skulle...

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Korrigerar datum för offentliggörande av delårsrapport

Ambia Trading Group korrigerar genom detta pressmeddelande datumet för offentliggörande av delårsrapport Q1 2019. Publicering av delårsrapport Q1 2019 kommer att ske onsdagen den 29 maj 2019. Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;...

läs mer

Isolda och Selector Logistik anställer ny VD

Stefan kommer senast från Procurator AB, (tidigare Papyrus Supplies) där han i fem år haft Nordiskt ansvar för strategiskt kategori- och sourcingarbete, e-handel, marknadsföring, kvalitet och miljö samt replenishment och master data. Hans organisation om 80 personer...

läs mer

Ändringar i valberedningen

Anders Axén, representant i valberedningen för Marcus Andersson, lämnar sitt uppdrag och ersätts av Fredrik Lindblom.  Fredrik Lindblom övertar Axéns roll som sammankallande och ordförande för valberedningen. Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre...

läs mer

Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med miniBatt

”Vi på Isolda ser trådlös laddning som nästa stora trend som kommer att integreras överallt i samhället – både i våra hem och arbetsplatser men också när man kör bil, är på café eller sover över på hotell. Det känns fantastiskt spännande att accelerera den här trenden...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 18:00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara...

läs mer

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för utveckling av befintliga verksamheter och det aviserade nyförvärvet Digital Inn Holding AB beslutade styrelsen 2019-04-30 att genomföra en nyemission om högst 16.8 MSEK till kursen 7.80 SEK per aktie och med...

läs mer

Isolda tecknar distributionsavtal med Saphe

Isolda tecknar distributionsavtal för den svenska marknaden med Saphe – Nordens mest populära trafikalarm som varnar vid trafikolyckor och fartkameror. ”Vi på Isolda ser enorm potential i Saphe för den svenska marknaden. Sedan starten 2015 i Danmark har Saphe redan...

läs mer

Översyn av beslut om emission av Unit

Efter att Ambia ingått avtal om förvärv av aktier i Digital Inn Holding AB har styrelsen beslutat att göra en översyn av det tidigare publicerade beslutet (2019-03-27) att emittera aktie och obligation i en unit. Det innebär att den tidigare kommunicerade emissionen...

läs mer

Förvärv av Digital Inn Holding AB

Ambia har idag tecknat sig för köp av aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB. I och med detta erhåller Ambia 37,1% av den totala andelen röster och kapital i bolaget. Avtal har samtidigt tecknats om förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB, dock...

läs mer

Beslut om emission av aktier och obligation i en unit

Styrelsen har idag beslutat att, med stöd i bemyndigande från årsstämma 2018, genomföra en företrädesemission av 1 400 000 units á 10 kronor per unit. En unit ska bestå av en aktie till kursen 7,00 kr och en nollkupongsobligation till priset 3,00 kr, den senare...

läs mer

Flaggningsmeddelande

Marcus Andersson har idag ökat sitt innehav genom köp av aktier från Peter Gyllenhammar AB enligt tidigare kommunicerat avtal. Innehav före transaktionenMarcus Andersson: 12,54% av kapital och rösterPeter Gyllenhammar AB: 5,66% av kapital och röster Innehav efter...

läs mer

Kvalitena AB (pub) ökar sitt innehav

Genom en affär där tidigare största ägaren Marcus Andersson sålt 476 384 aktier i Ambia till Kvalitena ökar bolaget sitt ägande från 11% till 29,5% av röster och kapital och blir därmed den största enskilda ägaren i Ambia.

läs mer

Flaggningsmeddelande

Marcus Andersson har idag minskat sitt innehav genom försäljning av aktier till Kvalitena AB(publ), som ökar sitt innehav i motsvarande grad. Innehav före transaktionenMarcus Andersson: 30,91% av kapital och rösterKvalitena AB(publ): 11,13% av kapital och röster...

läs mer

Huvudägare avtalar om köp av aktier

Ett avtal om köp av 146 776 aktier i Ambia har tecknats mellan Snödroppens Förvaltning AB (köpare), ägt av Marcus Andersson, huvudägare i Ambia, och Peter Gyllenhammar AB (säljare). Avtalet är villkorat till att transaktionen skall vara praktiskt genomförd senast...

läs mer

Bokslutskommuniké 2018 Ambia Trading Group AB

Rapport för oktober-december 2018 Nettoomsättning minskade under perioden till 198 MSEK (231 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.9 MSEK (6.0 MSEK) Resultat per aktie 1.02 SEK (1.57 SEK) Rapport för januari-december 2018 Koncernens...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.