Kommentarer till uppgifter i media

I artiklar som förekommer i media nämns att Ambias dotterbolag Digital Inn AB har skulder som lämnats till Kronofogden. Ambia förvärvade Digital Inn under hösten 2019. Det framgick under förvärvsprocessen att Digital Inn hade behov av att stärka sin kassa, vilket...

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Förvärv av Digital Inn Holding AB

Ambia har idag tecknat sig för köp av aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB. I och med detta erhåller Ambia 37,1% av den totala andelen röster och kapital i bolaget. Avtal har samtidigt tecknats om förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB, dock...

läs mer

Beslut om emission av aktier och obligation i en unit

Styrelsen har idag beslutat att, med stöd i bemyndigande från årsstämma 2018, genomföra en företrädesemission av 1 400 000 units á 10 kronor per unit. En unit ska bestå av en aktie till kursen 7,00 kr och en nollkupongsobligation till priset 3,00 kr, den senare...

läs mer

Flaggningsmeddelande

Marcus Andersson har idag ökat sitt innehav genom köp av aktier från Peter Gyllenhammar AB enligt tidigare kommunicerat avtal. Innehav före transaktionenMarcus Andersson: 12,54% av kapital och rösterPeter Gyllenhammar AB: 5,66% av kapital och röster Innehav efter...

läs mer

Kvalitena AB (pub) ökar sitt innehav

Genom en affär där tidigare största ägaren Marcus Andersson sålt 476 384 aktier i Ambia till Kvalitena ökar bolaget sitt ägande från 11% till 29,5% av röster och kapital och blir därmed den största enskilda ägaren i Ambia.

läs mer

Flaggningsmeddelande

Marcus Andersson har idag minskat sitt innehav genom försäljning av aktier till Kvalitena AB(publ), som ökar sitt innehav i motsvarande grad. Innehav före transaktionenMarcus Andersson: 30,91% av kapital och rösterKvalitena AB(publ): 11,13% av kapital och röster...

läs mer

Huvudägare avtalar om köp av aktier

Ett avtal om köp av 146 776 aktier i Ambia har tecknats mellan Snödroppens Förvaltning AB (köpare), ägt av Marcus Andersson, huvudägare i Ambia, och Peter Gyllenhammar AB (säljare). Avtalet är villkorat till att transaktionen skall vara praktiskt genomförd senast...

läs mer

Bokslutskommuniké 2018 Ambia Trading Group AB

Rapport för oktober-december 2018 Nettoomsättning minskade under perioden till 198 MSEK (231 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.9 MSEK (6.0 MSEK) Resultat per aktie 1.02 SEK (1.57 SEK) Rapport för januari-december 2018 Koncernens...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.