PRESSMEDDELANDE

Ambia förvärvar Björketorpar’n AB

okt 29, 2014

Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Björketorpar´n AB. Säljare är Björketorpar´n Förvaltning AB.

Björketorpar’n grundades 1957 av Lennart Pettersson, verksamheten har de senaste åren ägts och drivits tillsammans med Martin Johansson. Bolaget är sedan lång tid en av Sveriges ledande distributörer av fotoprodukter från flera olika tillverkare som Canon, Nikon, Sony, Casio och Olympus med flera. Bolaget omsatte under det senaste reviderade räkenskapsåret, som slutade 2013-08-31, drygt 190 MSEK, vilket är en minskning mot tidigare toppår i huvudsak beroende på strukturomvandlingar i fotobranschen. I och med Ambias övertagande avbryts den avveckling av verksamheten som tidigare ägare aviserat.

Björketorpar´n AB har sitt högkvarter i Björketorp, mellan Borås och Varberg, i hyrda lokaler fördelade på 300 kvm kontor och 2500 kvm lager. Med verksamheten följer ett modernt och uppdaterat ERP-system baserat på Microsoft MS Dynamics NAV och en integrerad ehandelslösning inriktad mot bolagets 1 500 återförsäljare.

Förvärvet är av stor strategisk betydelse för Ambia, som avser driva verksamheten vidare med ett sortiment som utöver foto kommer att innehålla hemelektronik, IT-produkter och mycket annat som bedöms matcha kundbasen. Genom köpet av Björketorpar´n tas ytterligare ett steg i Ambias plan för utveckling av organisations- och bolagsstrukturen. Bland annat innebär detta att verksamheten i Netpact, Ambias partihandelsverksamhet, flyttas över till Björketorpar´n AB. De stora lokalerna möjliggör en effektivisering av Ambias interna logistikflöden samt uppbyggnaden av ett logistiskt servicecenter för såväl ehandel som distribution och partihandel.

”Vi ser en stor potential i att koppla samman våra inköpsflöden i Netpact med Björketorpar´n och det omfattande återförsäljarnätverk som finns där”, säger Ambias VD Marcus Andersson, som fortsätter ”Vi har länge sökt efter ett sätt att nå ut bredare med Netpacts sortiment, men avvaktat då kostnaden för att bygga upp kundbasen och de IT-system som är nödvändiga för detta bedömts vara för stora. Nu övertar vi ett fungerande och inkört system med ett omfattande kundregister, och därmed tar vi en genväg till den breda marknad som vi länge eftertraktat”, avslutar Andersson.

Köpet sker genom att Ambia betalar kontant ur befintlig kassa för aktierna i Björketorpar´n. Björketorpar´n AB konsolideras i Ambias koncernredovisning per 2014-10-29 i enlighet med pågående förvärvsanalys. Ambias resultat för helåret 2014 påverkas enligt nuvarande bedömning endast i måttlig omfattning av förvärvet. Affären är godkänd av bolagens respektive styrelser och bolagsstämmor i den utsträckning detta har varit nödvändigt. Räkenskapsåret i Björketorpar´n har inför förvärvet förlängts till kalenderår. Innevarande räkenskapsår slutar därmed 2014-12-31.

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Björketorpar´n, vilka verksamheter förvärvades under 2009 respektive 2014.


För ytterligare information kontakta:


Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (PUBL)

0707-17 66 22 –
marcus.andersson@ambiatrading.se
Se även
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.