PRESSMEDDELANDE

Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK

jul 25, 2014

Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK

Ambia Trading Group AB(publ), ”Ambia”, och GEM Global Yield Fund, ”GEM”, har 2014-07-24 undertecknat ett avtal där GEM förbinder sig att investera upp till 35 MSEK i Ambia under kommande 36 månader.

Avtalet ger Ambia möjlighet att successivt ta in kapital genom till GEM riktade nyemissioner. Avtalet ger därtill GEM en option att inom fem år teckna sig för 185 714 aktier med ett lösenpris på 16,30* SEK. Totalt kan Ambia komma att tillföras 38*MSEK genom det tecknade avtalet.

Ambias verksamhet är inne i en fas av hög tillväxt, där tillgången till rörelsekapital ofta är en avgörande parameter. Genom avtalet med GEM erbjuds Ambia en flexibel finansieringsmodell som med kort varsel kan ge bolaget omfattande resurser.

Ambia och dess styrelse ser avtalet med GEM som ett kraftfullt verktyg som stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör en fortsatt hög tillväxttakt. Genom att det är bolaget självt som avgör om och när man ska kalla på kapital fungerar det också som ett instrument som gör det lättare för bolaget att nå och hålla sina mål i form av finansiella nyckeltal.

Huvudsakliga villkor:

Avtalet är en så kallad ”equity line” som ger Ambia möjlighet att under 36 månader, vid ett eller flera tillfällen, ropa av upp till 35MSEK före kostnader.Vid varje sådant tillfälle tillförs Ambia kapital baserat påaktiens genomsnittskurs och handelsvolym under en referensperiod av 15 handelsdagar. GEM betalar motsvarande 90 % av nämnda genomsnittskurs. Den volym aktier som tecknas vid varje avrop kan maximalt uppgå till den genomsnittliga volymen multiplicerat med 20.

Enligt avtalet ställer Ambia även ut 185 714 köpoptioner med teckningskurs på 16,30* SEK,vilka löper ifem år.

* – Lösenpriset omräknas årligen till det lägsta av antingen 16,30 SEK eller det genomsnittliga avslutsprisen för Ambias aktie under årets första fem handelsdagar, vilket också gör att det exakta totala kapital som kan tillföras Ambia bara kan anges indikativt.

GEM Global Yield Fund grundades 1991. GEM har genomfört 365transaktioner i 65 länder. Bolaget är en alternativ investerare med en rad olika investeringsfonder världen över.

Om GEM Group:

Global Emerging Markets Limited (www.gemny.com) grundades 1991. GEM, efter att ha slutfört 365 affärer i 65 länder, är en alternativ investeringsgrupp som hanterar en mångfald av investeringsinstrument över hela världen. GEM`s fond omfattar CITIC/GEM Fund; VC Bank/GEM Mena Fund**; Kinderhook; GEM Global Yield Fund; GEM India Advisors, och GEM Brazil PE Fund.

**GEM har lämnat både sina LP och GP andelar under Q1 2010.

Warren P. Baker, III

E-mail: wbaker@gemny.com

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, vars verksamhet förvärvades under 2009.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (PUBL)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Se även www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.