PRESSMEDDELANDE

Ambia lämnar kompletterande information om Teknikmagasinets konkursbo

jan 17, 2020

Utöver föregående pressmeddelande i dag avseende att Ambia Trading Group AB (”Ambia”) inlett förhandlingar med och lämnat ett indikativt bud till Teknikmagasinets konkursbo lämnar Ambia följande kompletterande information.

Teknikmagasinet AB försattes i konkurs i går och förhandlingen med konkursboet är således i ett extremt tidigt skede. Huruvida förhandlingen kommer leda till en bindande affär, vilka delar av Teknikmagasinet ett eventuellt förvärv skulle avse, vilken köpeskilling och villkoren för dess erläggande som blir aktuell samt tidsplan för en eventuell affär är sådant som blir föremål för förhandlingen med konkursförvaltaren och går i dag inte att uttala sig om. Att Ambia valt att informera om att förhandlingen har inletts trots detta tidiga skede har bland annat att göra med att Ambia noterat stor medial uppmärksamhet kring Teknikmagasinets försättande i konkurs. Ambia kommer i sin due diligence ha kontakt med många personer i och kring Teknikmagasinet och vill undvika ryktesspridning avseende Ambias deltagande i förhandlingen.

 

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020.  

 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.