PRESSMEDDELANDE

Ambia utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

aug 26, 2014

Ambia Trading Group AB(publ) har ingått avtal med Sedermera Fondkommission, där Sedermera Fondkommission skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 27 augusti 2014.

Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier på köp- och säljsidan.

Genom att använda sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget.

Att köpa och sälja en aktie vid varje givet tillfälle innebär en indirekt transaktionskostnad. Ju mindre skillnaden är mellan köp- och säljkurs är desto lägre blir transaktionskostnaden.

Bolagets huvudägare har i samband med detta avtals tecknande, till Sedermera Fondkommission, lånat ut 3000 aktier i Bolaget, med stöd i dispens från lock-up beviljad av AktieTorget. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (PUBL)

0707-17 66 22 – 
marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Sedermera Fondkommission
Likviditetsgaranti
Telefon: 0431 – 47 17 62
www.sedermera.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.