PRESSMEDDELANDE

Årsredovisning 2016 samt kommentar till revisionsberättelse

jun 20, 2017

Ambias revisor har gjort följande anmärkning i sin revisionsberättelse avseende moderbolaget:

”Nedanstående anmärkning lämnas utan att det påverkar mina uttalanden ovan. Vid ett flertal tillfällen har skatter och avgifter inte redovisats i rätt tid eller betalats i rätt tid och med rätt belopp. Bolaget har för det belastats med kostnadsräntor.”

Bolaget förklarar
Ambia har under 2016 genomfört stora förändringar i sin organisation för att stärka interna funktioner, däribland redovisning och rapportering. Nyrekrytering av redovisningspersonal har gjorts till såväl huvudkontoret i Vimmerby som till det största dotterbolagets kontor i Göteborg, i syfte att hämta hem all redovisning för drift i egen regi. Målsättningen, att avsluta insourcingen vid halvårsskiftet 2017, ser inte ut att kunna hållas då två lediga tjänster fortfarande inte fyllts. Detta torde inte riskera att påverka rapportering eller redovisning och betalning av skatter negativt.

Under 2017 har samtliga bolag i koncernen rapporterat och betalat sina skatter i tid.

För mer information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.