PRESSMEDDELANDE

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

jul 1, 2019

Ambia Trading Group AB’s årsredovisning för år 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.ambiatrading.se.

Differenser mot tidigare publicerad bokslutskommuniké
I huvudskak två poster i årsredovisningen avviker mot tidigare publicerad bokslutskommuniké. Intropris som är ett av Bolagets innehav har genomgått stora omstruktureringar under den första halvan av 2019. Därav har värdet Ambias innehav i Intropris skrivits ned med 9 MSEK. Denna nedskrivning tynger således resultatet.

I bokslutskommunikén rapporterades en nettoomsättning om 840 MSEK för hela koncernen. I årsredovisningen har denna korrigerats till 890 MSEK. Felet härrör från den kalkylmall som användes för att upprätta bokslutskommunikén. Kalkylfelet påverkar inte resultatet.

För ytterligare information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

 

 

 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.