PRESSMEDDELANDE

Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)

jun 29, 2018

 Den 28 juni 2018 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

– Resultat- och balansräkning fastställdes.
– Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2017 inte lämnas samt att årets resultat överförs i ny räkning.
– Årsstämman beviljade styrelsens samtliga ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet.
– Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) och noll (0) suppleanter.

– Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

  • Björn Långberg (omval styrelse, nyval ordförande)
  • Marcus Andersson (omval)
  • Johanna Brolin (omval)
  • Per Östling (omval)

– Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett prisbasbelopp per ledamot och år.

– Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsen förslag.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.