Protokoll fört vid kontrollstämma 1 

PRESSMEDDELANDE Protokoll fört vid kontrollstämma 1  Protokoll fört vid kontrollstämma 1 i Ambience Group AB 556834-7339 den 31 mars 2022. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.Björn Långberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 2. Stämmans...

Kallelse till extra bolagsstämma 22

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I AMBIENCE GROUP AB (PUBL) Med anledning av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet riskerar att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet...

Kallelse till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 klockan 10.00 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar...

Kallelse till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 17 augusti 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar...

Framflyttat datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

PRESSMEDDELANDE Framflyttat datum för årsstämma och publicering av årsredovisning Då arbetet med årsredovisningen tagit längre tid än förväntat flyttas årsstämman till den 31 juli 2020. Nytt datum för publicering av årsredovisning är den 10 jul 2020. Styrelsen / Ambia...