PRESSMEDDELANDE

Beslut i Kalmar Tingsrätt om rekonstruktion i Introcom AB

apr 17, 2020

I ett beslut från Kalmar Tingsrätt under gårdagen meddelades att företagsrekonstruktionen Introcom AB ska fortsätta. Vid det borgenärssammanträde som avhölls under torsdagen fick bolaget därmed gehör för den framlagda rekonstruktionsplanen.

Det nuvarande beslutet innebär att företagsrekonstruktionen i Introcom AB kan fortsätta åtminstone till den 26 juni 2020.

Introcom omsatte under 2019 cirka 315 msek. Verksamheten drabbades av likviditetsproblem efter att två större leverantörskrediter drogs in. De effekter som Covid-19 därefter fick på bolagets marknad gjorde att förutsättningarna försämrades ytterligare. Under mars 2020 fattade styrelsen beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion.

I och med att fortsatt rekonstruktion beviljats bedöms chanserna nu vara goda att säkra bolagets fortlevnad och att verksamheten skall kunna återgå till lönsamhet under det andra halvåret 2020.

Introcom hade vid inledningen av rekonstruktionen två anställda.

/ Styrelsen

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.