PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké 2013

mar 11, 2018

Tolv månader (2013-01-01 – 2013-12-31)

Rörelseintäkterna uppgick till 184 371 926 SEK (101 691 423 SEK).
Resultat efter skatt uppgick till 83 234 SEK (218 607 SEK).
Resultat per aktie uppgick till cirka 0,08 SEK (0,22 SEK).
Soliditeten uppgick till 2,84% (3,10%)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret.

 

Fjärde kvartalet (2013-10-01 – 2013-12-31)

Bolagets aktie är i dagsläget inte listad på någon handelsplats. Bolaget har således inte haft krav att upprätta kvartalsredovisning, varför inga kvartalssiffror publiceras i denna kommuniké.

 

Väsentliga händelser under perioden

En fondemission genomfördes vilken ökade aktiekapitalet till 500 000 SEK. Bolaget beslutade genomföra nyemission samt ansöka om listning av aktien på Aktietorget. En ny ekonomisvarig rekryterades på heltidsbasis i december 2013.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

En marknadsförings- och IR-ansvarig anställdes på heltid i mars 2014. Bolaget godkändes av Aktietorget för listning, under vissa villkor. En nyemission om 14 mkr före emissionskostnader ska genomföras under mars 2014.

 

Bolagsstämma 2014

Datum för den ordinarie bolagsstämman är den 25 juni 2014. Tid och plats preciseras närmare i kallelsen. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats senast den 19 juni.

 

Datum för ekonomiska rapporter
  • Delårsrapport 1, jan-mar 2014, 7 maj
  • Årsredovisning 2013, 19 juni
  • Kommuniké från årsstämman 2014, 26 juni
  • Halvårsrapport, jan-jun 2014, 15 augusti
  • Delårsrapport  2, jan-sep 2014, 12 november

 

Frågor besvaras av
Marcus Andersson, VD
E-post: marcus.andersson@ambiatrading.se
Telefon: 0492-209 50

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.