PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké 2017

feb 28, 2018

Rapport för oktober-december 2017

 • Nettoomsättning ökade under perioden till 231 MSEK (222 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.0 MSEK (7.9 MSEK)
 • Resultat per aktie 1.57 SEK (2.47 SEK)

 

Rapport för januari-december 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 879 MSEK (844 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11.3 MSEK (14.8 MSEK)
 • Resultat per aktie 1.05 SEK (1.01 SEK)
 • Antalet utestående aktier per 2017-12-31 var 2 593 270 st

 

Viktiga händelser under perioden

 • Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden

 

UTDELNING

 • Ingen utdelning föreslås lämnas för året

 

Datum för ekonomiska rapporter

 • Kvartalsrapport 1: 2018-05-30
 • Årsredovisning: 2018-06-05
 • Årsstämma, Vimmerby: 2018-06-28

 

FINANSIELL RAPPORTERING

Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader)
Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se

Siffor inom parentes avser motsvarande period under 2016

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.