PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké januari – december 2019

feb 29, 2020

De finasiella siffrorna i denna rapport är att betrakta som preliminära och kan komma att justeras till årsredovisningen som publiceras senast 3 veckor före årsstämman den 25 juni.

Rapport för oktober-december 2019

 • Nettoomsättning ökade under perioden till 238 msek (198 msek)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 msek (6.9 msek)
 • Resultat per aktie -0.43 sek (1.02 sek)

Rapport för januari-december 2019

 • Koncernens nettoomsättning minskade under perioden till 793 msek (840 msek)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4.5 msek (4.2 msek)
 • Resultat per aktie -5.70 sek (-1.95 sek)
 • Antalet utestående aktier per 2019-12-31 var 2 593 270 st

Viktiga händelser under perioden

 • Moderbolaget Digital Inn Holding AB med tillhörande dotterbolag förvärvades under perioden

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Huvudrörelsen i konkursboet Teknikmagasinet Sweden AB förvärvades i februari 2020
 • En riktad nyemission om 2.4 miljoner stamaktier, 12 msek, med option om ytterligare 2 158 348 aktier, 13 msek, genomfördes i februari 2020

Utdelning

 • Ingen utdelning föreslås lämnas för verksamhetsåret

Datum för ekonomiska rapporter

 • Kvartalsrapport 1: 2020-05-29
 • Årsredovisning: 2020-06-04
 • Kvartalsrapport 2: 2020-08-28
 • Kvartalsrapport 3: 2020-11-28
 • Kvartalsrapport 4: 2021-02-28
 • Årsstämma, Vimmerby: 2020-06-25

Finansiell rapportering
Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller spotlightstockmarket.com

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.