Bokslutskommuniké 2013

PRESSMEDDELANDE Bokslutskommuniké 2013 Tolv månader (2013-01-01 – 2013-12-31) Rörelseintäkterna uppgick till 184 371 926 SEK (101 691 423 SEK). Resultat efter skatt uppgick till 83 234 SEK (218 607 SEK). Resultat per aktie uppgick till cirka 0,08 SEK (0,22 SEK)....

I topp på tillväxtlista

PRESSMEDDELANDE I topp på tillväxtlista När Almi Företagspartner idag presenerar sin tillväxtlista på de företag som växt mest organiskt under förra året, ligger Ambia Trading Group på tredje plats för Kalmar län.  Det är tredje året som Almi Företagspartner...

Leverantörsavtal med Olympus och emissioner till GEM

PRESSMEDDELANDE Leverantörsavtal med Olympus och emissioner till GEM Leverantörsavtal med OlympusAmbias arbete med att stärka Björketorpar´ns varumärkesportfölj går fortsatt framåt. Ett nytt avtal, per den 19 november, har nu ingåtts med Olympus, som breddar...

Nya leverantörsavtal i Björketorpar’n AB

PRESSMEDDELANDE Nya leverantörsavtal i Björketorpar’n AB Efter Ambias förvärv av Björketorpar´n har en rad aktiviteter inletts för att snabbt ta tillvara på den marknadsposition bolaget etablerat sedan decennier. Bland de viktiga uppgifterna ingår att knyta upp...

Ambia förvärvar Björketorpar’n AB

PRESSMEDDELANDE Ambia förvärvar Björketorpar’n AB Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Björketorpar´n AB. Säljare är Björketorpar´n Förvaltning AB. Björketorpar’n grundades 1957...

Organisationen stärks

PRESSMEDDELANDE Organisationen stärks Ambias tidigare utannonserade tjänst som butikschef för Intropris butik i Vimmerby är nu tillsatt. Den nya butikschefen heter Stefan Stridell och har ett gediget handelsförflutet, både i butik och inom ehandel. Efter en inledning...