Delårsrapport tre framflyttad

PRESSMEDDELANDE Delårsrapport tre framflyttad På grund av hög administrativ belastning flyttas publiceringsdatum för Delårsrapport tre fram till 30 november. För ytterligare information, vänligen kontakta: Marcus Andersson / VD 0707-17 66 22 –...

Ambia köper resterande 40% av reklambyrå

PRESSMEDDELANDE Ambia köper resterande 40% av reklambyrå 2015-10-15 fullföljde Ambia köpet av reklambyrån För närvarande reklam AB, även benämnt Presens, genom att för 286 672 kronor förvärva de resterande 40% av aktierna i bolaget enligt den option som ingick då...

Resultat för Ambia TO 1

PRESSMEDDELANDE Resultat för Ambia TO 1 Vid månadsskiftet september/oktober löpte Ambia TO1 ut med följande resultat: Totalt har 137 259 teckningsoptioner utnyttjats, vilket motsvarar 45 753 nya aktier i bolaget då tre teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny...

Kallelse till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 19 augusti 2015 kl. 18.30 på Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara...

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

PRESSMEDDELANDE Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB Den 30 juni 2015 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Resultat- och balansräkning fastställdes. Det...

Förvärv av Isolda och Selector Logistik mångdubblar omsättningen

PRESSMEDDELANDE Förvärv av Isolda och Selector Logistik mångdubblar omsättningen Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har 2015-06-25 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Isolda AB och dess systerbolag Selector Logistik AB. Isolda AB...