Kommentar till disciplinkommitténs beslut

PRESSMEDDELANDE Kommentar till disciplinkommitténs beslut Ambia har tagit del av det beslut som presenterats av AktieTorgets disciplinkommitté den 23 december 2016. Beslutet har föregåtts av en tids dialog mellan först AktieTorget och bolaget, därefter mellan...

Ny verksamhet – TeleKlok Norden AB

PRESSMEDDELANDE Ny verksamhet – TeleKlok Norden AB Ambias dotterbolag Björketorparn AB får nytt namn och ny verksamhet efter att avtal tecknats med operatören 3 (Hi3G Access AB) och dess samarbetspartner Operatörspartner. Den nya verksamheten är tänkt att...

Delårsrapport januari – september 2016

PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari – september 2016 RAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2016 Nettoomsättning ökade under perioden till 192 MSEK (164 MSEK), +17 % Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4.4 MSEK (5.3 MSEK), -17 % Resultat per aktie -0.59...

I topp i tillväxtligan

PRESSMEDDELANDE I topp i tillväxtligan Vimmerby Tidning berättade under veckan som gick att Ambia och dess koncernbolag Netpact Europe AB finns med i täten på de topplistor för Kalmar Län som Largest Companies sammanställer över utfallet under 2015. Netpact Europe AB...

Halvårsrapport 2016

PRESSMEDDELANDE Halvårsrapport 2016 Sammanfattning av halvårsrapporten Rapport för April-Juni 2016 Nettoomsättning ökade under perioden till 229 MSEK (76 MSEK), +200 % Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.0 MSEK (2.7 MSEK), +85 % Resultat per aktie...