Selector tecknar avtal med ny 3PL-kund

PRESSMEDDELANDE Selector tecknar avtal med ny 3PL-kund Ambias helägda dotterbolag Selector Logistik AB, som bedriver lager och logistikverksamhet i Torsvik söder om Jönköping, har idag tecknat avtal med Campingtillbehör 4U Norden AB. Bolaget driver e-handel under...

Delårsrapport 3 januari – september 2017

PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 3 januari – september 2017 Rapport för juli – september 2017 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 207 MSEK (192 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (4.4 MSEK) Resultat per aktie...

Tidigarelägger publicering av delårsrapport

PRESSMEDDELANDE Tidigarelägger publicering av delårsrapport Arbetet med delårsrapporten har gått snabbare än förväntat, varvid Ambia kan publicera denna 2017-10-25, istället för som tidigare kommunicerats 2017-11-29. För mer information kontakta:Marcus Andersson / VD...

Halvårsrapport januari – juni 2017

PRESSMEDDELANDE Halvårsrapport januari – juni 2017 RAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2017 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 440 MSEK (430 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2.0 MSEK (5.5 MSEK) Resultat per aktie -1.25...

Nytt innehav i Intropris AB

PRESSMEDDELANDE Nytt innehav i Intropris AB I en nyemission som genomförts i Intropris AB har Ambia omvandlat en del av sin fordran på bolaget till ägande. Ambia blir i och med detta en av Intropris fem större aktieägare. Fordran uppkom under maj 2016 då Ambia överlät...

Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)

PRESSMEDDELANDE Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ) Den 29 juni 2017 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Resultat- och balansräkning fastställdes. Det beslutades att utdelning för...