Kvartalsredogörelse 3

PRESSMEDDELANDE Kvartalsredogörelse 3 Tre månader (2018-07-01 – 2018-09-30) Rörelseintäkterna uppgick till 251 msek (207 msek) Rörelseresultatet uppgick till -4,8 msek  (3,3 msek) Resultat per aktie -1,72 sek (-0.73 sek) Antalet aktier 2 593 270 Tillgängliga medel...

Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med Crave

PRESSMEDDELANDE Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med Crave Isolda tecknade idag ett distributionsavtal för den nordiska marknaden med mobiltillbehör-företaget Crave, känt för sina ikoniska snabbladdare och mobilskal. Isolda har en lång erfarenhet av att...

Halvårsrapport januari – juni 2018

PRESSMEDDELANDE Halvårsrapport januari – juni 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 429 MSEK (440 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 MSEK (2 MSEK) Resultat per aktie -1.25 SEK (-1.25 SEK) Antalet utestående aktier...

Flaggningsmeddelande

PRESSMEDDELANDE Flaggningsmeddelande Peter Gyllenhammar AB har den 22 augusti minskat sitt aktieinnehav i Ambia Trading Group från286.582 till 237.566 aktier. Det relativa aktieinnehavet har därmed minskat från 11,05% till 9,16% av bolagets aktier och röster. För mer...

Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)

PRESSMEDDELANDE Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)  Den 28 juni 2018 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. – Resultat- och balansräkning fastställdes. – Det beslutades...

Kvartalsrapport januari – mars 2018

PRESSMEDDELANDE Kvartalsrapport januari – mars 2018 Rapport för januari – mars 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 218 MSEK (204 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (1.1 MSEK)  Resultat per aktie 0.30...