Kvartalsrapport juli – september 2019

PRESSMEDDELANDE Kvartalsrapport juli – september 2019 Rapport för juli-september 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 256 MSEK (213 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 MSEK (-4,5 MSEK) Resultat per aktie -2.32 SEK...

Kommuniké från extra bolagstämma 15 oktober 2019

PRESSMEDDELANDE Kommuniké från extra bolagstämma 15 oktober 2019   Bolagets extrastämma som avhölls den 15 oktober 2019 ajournerades i väntan på att Spotlight Stockmarkets granskning av föreslagna styrelseledamöter ska slutföras. Stämman kommer återupptas då...

Förslag till beslut extra bolagsstämma 15 oktober 2019

PRESSMEDDELANDE Förslag till beslut extra bolagsstämma 15 oktober 2019 Extra bolagstämma i Ambia Trading Group AB (publ) hålls den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby. Punkt 6. Val av styrelseValberedningen föreslår val...

Nyemission i Ambia Trading Group AB avslutad

PRESSMEDDELANDE Nyemission i Ambia Trading Group AB avslutad Den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagstämma den 31 maj 2019 har nu avslutats. Det totala utfallet i emissionen blev 23 778 401 SEK. Det...

Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556834-7339 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på...

Halvårsrapport januari – juni 2019

PRESSMEDDELANDE Halvårsrapport januari – juni 2019 RAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378 MSEK (430 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 MSEK (1 MSEK) Resultat per aktie -2.94 SEK...