Utfall i företrädesemission

PRESSMEDDELANDE Utfall i företrädesemission Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 31 maj 2019....

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) Årsstämma för verksamhetsåret 2018 har avhållits med aktieägarna i Ambia Trading Group AB den 30 juni 2019 på bolagets kontor i Vimmerby. Stämman leddes av styrelseordföranden Björn Långberg....

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

PRESSMEDDELANDE Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 Ambia Trading Group AB’s årsredovisning för år 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.ambiatrading.se. Differenser mot tidigare publicerad bokslutskommuniké I huvudskak två poster i årsredovisningen...

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel Styrelsen i Ambia Trading Group AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 30 april 2019. Med anledning av...

Avtal om ägarspridning

PRESSMEDDELANDE Avtal om ägarspridning Ambia Trading Group AB (”Bolaget”) har ingått ett avtal med Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 320 000 aktier i bolaget. Dividend Sweden avser kalla till en extra bolagsstämma inom kort...

Kallelse till årsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA söndagen den 30 juni 2019 kl. 14.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara...