Kallelse till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 klockan 10.00 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar...

Kallelse till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 17 augusti 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar...

Framflyttat datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

PRESSMEDDELANDE Framflyttat datum för årsstämma och publicering av årsredovisning Då arbetet med årsredovisningen tagit längre tid än förväntat flyttas årsstämman till den 31 juli 2020. Nytt datum för publicering av årsredovisning är den 10 jul 2020. Styrelsen / Ambia...

Appricot Life öppnar premiumbutiker

PRESSMEDDELANDE Appricot Life öppnar premiumbutiker Ambias dotterbolag Appricot Life AB öppnar inom kort tre butiker med inriktning på produkter från Apple. Initialt öppnas butiker på Kungsgatan i Stockholm, Dragarbrunnsgatan i Uppsala samt Drottninggatan i Örebro....

Kallelse till årsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby. Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara...

Kvartalsredogörelse Q1

PRESSMEDDELANDE Kvartalsredogörelse Q1 KONCERNEN TRE MÅNADER (2020-01-01 – 2020-03-31) Rörelseintäkterna uppgick till 134 msek (175 msek) Rörelseresultatet uppgick till 72,9 msek  (-4,6 msek) Resultat per aktie 9.06 sek (-0.56 sek) Antalet aktier 8 048 522...