Protokoll fört vid kontrollstämma 1 

PRESSMEDDELANDE Protokoll fört vid kontrollstämma 1  Protokoll fört vid kontrollstämma 1 i Ambience Group AB 556834-7339 den 31 mars 2022. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.Björn Långberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 2. Stämmans...

Kallelse till extra bolagsstämma 22

PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I AMBIENCE GROUP AB (PUBL) Med anledning av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet riskerar att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet...