PRESSMEDDELANDE

Digital Inn ansöker om konkurs

apr 21, 2020

Digital Inns styrelse har idag beslutat att lämnat in konkursansökan till Stockholms Tingsrätt avseende bolagen Digital Inn Holding AB och Digital Inn AB. Den tidigare kommunicerade planen för att rekonstruera verksamheten är därmed inte längre aktuell.

Stockholms Tingsrätt avbröt Digital Inn ABs företagsrekonstruktion i ett beslut fattat den 8 april, efter att bolagets större fordringsägare, primärt Ingram Micro AB, Skatteverket samt BRF Vargen, meddelat att man inte ställde sig bakom en fortsatt rekonstruktion. Digital Inn AB har överklagat beslutet till Svea Hovrätt men gör nu bedömningen att det tar för lång tid innan detta överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket riskerar att försvåra situationen ytterligare.

Mot bakgrund av de omständigheter som föreligger, där verksamheten i Digital Inn sedan en tid står stilla och där Coronavirusets effekter omöjliggör normal drift, bedömer styrelsen att konkurs nu tyvärr är den enda vägen.

För Ambia innebär detta preliminärt en nedskrivning av värdet av aktier i dotterbolag med 20 msek och ytterligare nedskrivning av fordringar motsvarande cirka 8 msek.

Det kan också noteras att den skuldbörda som följde med Digital Inn i förvärvet uppgick till drygt 120 msek och av dessa utgjordes cirka 70 msek av leverantörsskulder. Skulderna har sedan dess tyngt Ambiakoncernen. Avsikten har hela tiden varit att sanera balansräkningen men dessa ansatser försvårades väsentligt av Corona-epidemin som drabbat försäljningen ytterligare och till sist innebar ett leveransstopp från huvudleverantören Ingram att denna process inte kunde fullföljas.

Den utredning av Digital Inns redovisning som på minoritetsägares begäran beslutades av Bolagsverket i mars 2019, och som utförs av Mazars, kommer av allt att döma avslutas under april. Ambia avvaktar Mazars rapport innan beslut fattas om vilka eventuella krav som skall ställas på Digital Inns tidigare ägare och ledning.

”Det har hela tiden varit vår avsikt att försöka rädda Digital Inn men problemen har visat sig vara för stora efter att vi väl tagit över bolaget. Det finns fortfarande en viss möjlighet att starta en ny verksamhet med samma inriktning, vilket vi kommer att se över nu när det visar sig att det inte heller går att genomföra en rekonstruktion av bolaget”, säger Marcus Andersson, VD för Ambia Trading.

Styrelsen / Ambia Trading Group AB (publ)

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2020.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.