PRESSMEDDELANDE

Flaggningsmeddelande: Peter Gyllenhammar AB ökar innehav

apr 11, 2017

Genom köp över Aktietorget har Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ökat sitt innehav i Ambia. PGAB ägde före ökningen 255 856 aktier (9,9% av kapital och röster). I och med den aktuella ökningen överstiger PGAB 10%, och når ett sammanlagt ägande av 313 579 aktier (12,1%).

 ”Från Ambias sida ser jag och styrelsen det som spännande och mycket positivt att PGAB väljer att öka sitt innehav”, säger Ambias VD Marcus Andersson, och fortsätter ”Vi är säkra på att man från PGAB:s sida kan bidra med mycket, inte minst erfarenhet, och därigenom stärka vårt strategiska arbete” avslutar Andersson.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

 Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

 Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017. 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.