PRESSMEDDELANDE

Första handelsdag idag den 15 maj för aktier och teckningsoptioner i Ambia Trading Group AB(publ)

maj 15, 2014

Ambias verksamhet fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris, www.intropris.se. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, vars verksamhet förvärvades under 2009. Bolagets samlade omsättning under 2013 var cirka 185 MSEK, resultatet var positivt. Tillväxttakten de senaste åren har varit mycket hög.

Ambia genomförde i mars, inför noteringen, en nyemission som tillförde bolaget 12 MSEK före emissionskostnader och stärker bolagets egna kapital och likviditet. ”Ambitionen att notera bolaget på AktieTorget har funnits i många år. Den här dagen känns därför dels som en avslutning på en lång och målinriktad resa, men också som den spännande inledningen av bolagets nästa utvecklingsfas”, säger bolagets VD, Marcus Andersson.

Den under gårdagen publicerade redogörelsen för årets första kvartal visar bland annat på en försäljning som under perioden utvecklats betydligt starkare än budgeterat, www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=69625.

I den del av verksamheten som är inriktad på konsumentförsäljning, Intropris, har tillväxttakten varit särskilt stark i e-handelsgrenen, med en ökning om cirka 375 % jämfört med samma period föregående år. Framför allt är det satsningen på ökad e-handel av produkter för jakt, fiske och uteliv som gett utdelning tidigare än förväntat.

Även bolagets exportomsättning ökade markant (drygt 30 gånger jämfört med samma period 2013). ”Vi genomför noteringen av flera skäl, men framförallt är det ett kraftfullt verktyg som ger bolaget resurser för fortsatt stark tillväxt. Vi har många projekt i portföljen som vi hoppas få möjlighet att göra verklighet av, samtidigt som vår befintliga verksamhet har potential att utvecklas betydligt”, avslutar VD Marcus Andersson 

Aktien noteras under kortnamnet AMBI och ISIN-kod SE0004020097. Teckningsoptionen noteras under kortnamnet AMBI TO 1med ISIN-kod SE0005676434.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (PUBL)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

eller

Joakim Jonsson/ IR-ansvarig
Ambia Trading Group AB (PUBL)
0735-16 87 97 – joakim.jonsson@ambiatrading.se

Se även www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.