PRESSMEDDELANDE

Förvärv av butik i Ronneby

apr 24, 2015

Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har 2015-04-24 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Kallinge TV AB.

Kallinge TV AB grundades av Gösta Persson 1968 och drevs därefter vidare av sonen Morgan Andersson Cederlund, som gick bort efter en tids sjukdom i november 2014. Säljare är Morgan Andersson Cederlunds hustru Sofie Andersson Cederlund genom bolag.

Kallinge TV flyttades 2007 från Kallinge till Ronneby, men har behållit namnet Kallinge TV då det varit inarbetat i regionen. Butiken är känd som en mycket kunnig och serviceinriktad elektronikbutik, och servar ett stort geografiskt område med varor och tjänster, bland annat installation av satellit- och kabel-TV. Kallinge TV är medlem i elektronikkedjan Euronics, där även Ambia är medlem med butiksverksamheten i Intropris.

”Trots att bakgrunden, det som möjliggjort vårt förvärv av Kallinge TV, är Morgans tragiska och alldeles för tidiga bortgång är vi idag glada och tacksamma över att ha fått ansvaret att förvalta bolagets goda namn och rykte”, säger Ambias VD Marcus Andersson, och fortsätter ”det är med en djup känsla av ansvar vi tar över verksamheten, och med en uttalad ambition att låta verksamhetens positiva anda få leva vidare i vår regi”, avslutar Andersson.

Intropris inledde under 2014 en process som ska leda till fler butiker, och det här är det första konkreta steget i enlighet med den målsättningen. Den långsiktiga planen är att bygga upp en kedja av flera butiker under namnet Intropris, med en gemensam profil och ett samordnat varu- och tjänsteutbud. Kallinge TV har fram till och med det räkenskapsår som slutade 2014-08-31 haft ett positivt resultat, och en omsättning som stadigt hållit sig över 13 MSEK på årsbasis. Ambia bedömer att det finns en stor potential i att komplettera verksamheten i Ronneby med Intropris övriga sortiment av varor och tjänster, och att därigenom höja såväl omsättning som lönsamhet.

Köpet sker genom att Ambia betalar kontant för aktierna i Kallinge TV AB, som konsolideras i Ambias koncernredovisning per 2015-04-24 i enlighet med pågående förvärvsanalys. Ambias resultat och omsättning för helåret 2015 påverkas enligt nuvarande bedömning endast i måttlig omfattning av förvärvet. Affären är godkänd av bolagens respektive styrelser och bolagsstämmor i den utsträckning detta har varit nödvändigt. Räkenskapsåret i Kallinge TV AB skall förlängas till kalenderår. Innevarande räkenskapsår slutar därmed 2015-12-31.

Intropris har idag, till minne av Morgan Andersson Cederlund, skänkt 10.000 kr till Cancerfonden.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.