PRESSMEDDELANDE

Förvärv av Digital Inn Holding AB

apr 18, 2019

Ambia har idag tecknat sig för köp av aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB. I och med detta erhåller Ambia 37,1% av den totala andelen röster och kapital i bolaget. Avtal har samtidigt tecknats om förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB, dock villkorat till att affären godkänns av Konkurrensverket. I linje med 4 kap. 6 § konkurrenslagen ska en bolagsaffär anmälas då den sammanslagna koncernen kommer att nå en årsomsättning överstigande en miljard kronor, om båda bolagsgrupperna var för sig har en årsomsättning överstigande 200 msek.

Digital Inn Holding AB är ensam ägare till Digital Inn AB, som är det huvudsakliga rörelsedrivande dotterbolaget i koncernen med en årlig omsättning om cirka 500 msek.

”Det här är en affär som, fullt genomförd, innebär stora samordningsfördelar och nya utvecklingsmöjligheter för båda bolagsgrupperna”, säger Ambias VD Marcus Andersson, och fortsätter ”Vi krockar inte med varandra på marknaden idag, en affär innebär i första hand nya möjligheter till tillväxt och lönsamhet med kraft i en gemensam struktur. Genom Digital Inns nätverk utökas Ambia-koncernens kontaktytor med professionella slutkunder inom IT-segmentet, utan att för den skull kollidera med befintliga återförsäljares verksamhet. Våra möjligheter att attrahera kapital för tillväxt förbättras som resultat av affären, en väsentlig faktor som ger stora fördelar i båda bolagsgrupperna”, avslutar Andersson.

”Sedan ett par år tillbaka har vi genomgått en stor digitaliseringsprocess där fokus har varit att öka kundupplevelsen. Nu är vi redo för nya utmaningar och ser att det finns utveckling och konsolideringsmöjligheter inom branschen. Med Ambia i ryggen ökar möjligheterna för oss” säger Per Tamm, VD Digital Inn Holding AB.

 Ambia erlägger 5 000 000 kronor som kontant likvid för aktierna tecknade i Digital Inn Holding ABs nyemission. Övriga villkor tillkännages efter att affären godkänts av Konkurrensverket.

 

Information om Digital Inn
Digital Inn är en av Sveriges ledande APR:er Apple Premium Reseller med 9 butiker runt om i Mälardalen. Certifierade butikssäljare, ett starkt företagsteam och Apples högsta kvalitetsstämpel på service gör att Digital Inn kan erbjuda tjänster och lösningar för IT-miljö, seminarium, utbildningar och event. Ca 70 procent av försäljningen går till företag.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019.

 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.