PRESSMEDDELANDE

Förvärv av Isolda och Selector Logistik mångdubblar omsättningen

jun 25, 2015

Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har 2015-06-25 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Isolda AB och dess systerbolag Selector Logistik AB.

Isolda AB grundades 1988 av Henrik Osvald och är ett nordiskt handelshus med produkter och tjänster för konsument- och kontorsmarknaden. Med en omfattande portfölj av starka konsumentvarumärken i segmentet livsstil, musik och sport, samt tjänster och produkter inom kontors- och datatillbehör, har bolaget idag en bas omfattande över 3000 kunder. Isolda omsatte föregående år 516 MSEK med ett resultat av -1,6 MSEK.

Selector Logistic AB, med ett 4000 m2 stort modernt och automatiserat lager vid Torsvik i Jönköping, hanterar Isoldas pack- och logistikarbete och levererar även dessa tjänster till externa företag, så kallad tredjepartslogistik. Läget är ett av Sveriges ur logistikhänseenden absolut bästa. Selector omsatte föregående år 16,2 MSEK med ett resultat av 3,5 MSEK.
I och med förvärvet kommer Selector att på sikt hantera all logistik för Ambia-bolagen.

”Den här affären tillför två passande pusselbitar till Ambias strukturbygge”, säger Ambias VD Marcus Andersson, och fortsätter: ”De synergier detta ger vår samlade verksamhet kommer att stärka koncernens samtliga grenar och förenkla och effektivisera arbetet i alla led. Samordningsfördelarna kommer att ge effekt redan under Q4 2015” tillägger Andersson och avslutar: ”För mig personligen känns det väldigt stimulerande att få möjligheten att integrera Isolda och Selector i vår bolagsgrupp, och jag vet att alla inblandade delar vår passion för handel och logistik, vilket varit grundbulten för Ambia sedan start.”

”Nu är det dags att lämna stafettpinnen vidare.” säger bolagens grundare och tidigare ägare Henrik Osvald, som fortsätter, ”Jag är stolt över det vi uppnått och den position vi med träget arbete etablerat i Norden, och känner mig övertygad om att Ambia kan utveckla Isolda och Selector vidare med fokus på fackhandeln och en hög servicegrad.”

Genom förvärvet blir Isolda AB och Selector Logistik AB helägda dotterbolag till Ambia Trading Group AB.
Köpet är uppdelat i en fast del, som i sin helhet är lånefinansierad, och en del som utgör tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är relaterad till det resultat som de köpta bolagen uppnår kommande 12 månader.

Isoldas grundare, Henrik Osvald, lämnar bolaget men kommer att finnas tillgänglig under en övergångsperiod.

Ambia går i och med förvärvet från 27 till 59 anställda i koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.