PRESSMEDDELANDE

Förvärv av reklambyrå

okt 20, 2014

Ambia har 2014-10-17 träffat avtal med ägarna till För närvarande reklam AB, även benämnt Presens, om att förvärva 60 % av ägande och kapital i bolaget. Avtalet innehåller även en option för Ambia att förvärva resterande aktier inom tolv månader.

Presens, med säte i Vimmerby i Småland, har förutom sin traditionella reklambyråverksamhet även nischkompetens för aktiemarknadsrelaterade produkter, såsom memorandum och ekonomiska rapporter.

För Ambias del innebär förvärvet att viktig kompetens tillförs bolaget och att löpande tjänster inom marknadsföring och rapportering, som tidigare upphandlats externt, numera finns inom bolaget. Detta ger både ekonomisk vinning och en snabbare hantering. Genomförvärvettillsätts även bolagetstidigare utlysta tjänst som ehandelsansvarig.

Ambitionen är vidare att samla de av bolagets tillgångar som berörehandelssystemeti Presens för att på siktkunna kommersialisera detta.Ambias ehandelssystem är omfattande och i många delar unikt, helt framtaget och utvecklat av bolaget självt. Bolaget bedömmer att systemet kan bli ett viktigt verktyg även för andra ehandelsaktörer. 

Köpet av Presens är strategiskt och sker till ett pris i linje med substansvärdet.
Presens styrelse kommer i samband med förvärvet att ersättas.

Om mer information önskas, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.