PRESSMEDDELANDE

Isoldabolagen tar hem ekonomitjänster och rekryterar

mar 3, 2016

Efter att Isolda under februari flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Göteborg har beslut fattats om att bolagets löpande ekonomi- och redovisningsfunktioner skall hämtas hem och läggas internt. Det omfattande arbetet har sedan ett antal år varit outsourcat.

Flytten är tänkt inledas under det andra kvartalet i år, och innebär att en ny ekonomiavdelning sätts upp vid kontoret i Göteborg. Arbetet med att rekrytera personal har inletts.

Ledningen bedömer att en hemtagning av dessa funktioner skall leda till avsevärda kostnadsbesparingar och ett effektivare och säkrare arbetssätt. Målsättningen är att den nya avdelningen i Göteborg på sikt skall serva hela Ambiakoncernen med ekonomi- och redovisningstjänster. I samband med hemtagningen övergår bolaget till elektronisk leverantörsfakturahantering för att ytterligare effektivisera det omfattande reskontraarbetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.