PRESSMEDDELANDE

Kommentar till disciplinkommitténs beslut

dec 23, 2016

Ambia har tagit del av det beslut som presenterats av AktieTorgets disciplinkommitté den 23 december 2016. Beslutet har föregåtts av en tids dialog mellan först AktieTorget och bolaget, därefter mellan disciplinkommittén och bolaget.

Disciplinkommittén har beslutat att tilldela bolaget en allvarlig erinran på grund av brister i informationsgivningen, främst i anslutning till nyemissioner till GEM och Magnus Samuelsson, samt i anslutning till en riktad nyemission under första halvan av 2016.

Bolaget har under processen som lett fram till beslutet erbjudits möjlighet att yttra sig såväl skriftligen som muntligen i samband med möte med disciplinkommittén. Bolaget har då bland annat anfört som en viktig orsak till brister i informationsgivningen att bolaget har vuxit i storlek med cirka fem gånger räknat i omsättning och antal anställda på mycket kort tid, från 200 msek till 900 msek respektive från 12 st till 65 st, och att det tagit tid att anpassa organisationen och rutinerna efter detta. Såvitt bolaget kan bedöma har det bolaget anfört inte påverkat disciplinkommitténs slutliga beslut.

Bolagets styrelse och ledning framhåller att inget av det AktieTorget och disciplinkommittén anmärkt mot har gjorts med avsikt att vilseleda eller ge någon aktieägare, eller annan part, en fördel framför någon annan. Samtliga emissioner har beslutats, och genomförts, med bolagets bästa för ögonen. Utöver detta har bolaget inget ytterligare att tillföra i ärendet.

Bolaget har förstått och tagit till sig kritiken, och kommer att göra sitt yttersta för att fortsätta arbetet med att stärka organisationen och rutinerna kring sin informationsgivning.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.