PRESSMEDDELANDE

Kommentarer till ny noteringsprövning

apr 28, 2020

Spotlight har i pressmeddelande idag meddelat sitt beslut att begära att Ambia genomgår en ny noteringsprövning samt meddelat att Ambia från och med nu handlas på Spotlights OBS-lista.

Spotlights beslut grundar sig på att Ambia genomgår en väsentlig förändring, såväl verksamhetsmässigt som ägarmässigt.

Ambia har inget att erinra mot Spotlights beslut och noterar som följd härav att man inte avser att genomföra någon ny noteringsprövning. Beslutet följer Ambias egen analys, Bolaget har på eget initiativ lyft frågan med Spotlight tidigare under april.

”Vi konstaterar att Ambia just nu saknar den ägarspridning som behövs för att motivera arbetet med en omlistning på Spotlight, säger Ambias VD Marcus Andersson. ”I den utmaningens tid vi nu lever skulle det vara direkt felaktigt av bolagets ledning att lägga fokus på att behålla sin listningsplats på Spotlight. All kraft behöver ägnas åt att säkerställa koncernens och koncernbolagens fortlevnad och på att i så stor utsträckning som möjligt parera effekterna av covid-19.

Ambia avser att i nära samarbete med Spotlight utforma och följa en plan för avlistning som i så stor utsträckning som möjligt tillvaratar samtliga aktieägares intresse.

”I den fas där Ambia för närvarande befinner sig, med flera verksamheter som på kort tid ska integreras – därtill med ansträngd likviditet – ser vi det snarast som en fördel att arbeta med bolaget i en icke noterad miljö. Så snart vi kommit igenom denna fas ska vi se över möjligheten att åter notera bolaget på någon form av lista”, säger Marcus Andersson.

Styrelsen
Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.