PRESSMEDDELANDE

Kommentarer till uppgifter i media

feb 19, 2020

I artiklar som förekommer i media nämns att Ambias dotterbolag Digital Inn AB har skulder som lämnats till Kronofogden.

Ambia förvärvade Digital Inn under hösten 2019. Det framgick under förvärvsprocessen att Digital Inn hade behov av att stärka sin kassa, vilket ingår i den plan Ambia har för bolaget. Sedan Ambia tillträdde Digital Inn i oktober 2019 har flera åtgärder gjorts för att åtgärda problemen i bolaget, och det finns en långsiktig plan för att nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Förutom ett rent kapitaltillskott pågår förhandlingar med större fordringsägare, och målsättningen är att ha de huvudsakliga problemen åtgärdade under det andra kvartalet 2020. Restförda skatter har betalats i sin helhet. Digital Inns verksamhet är i grunden sund och Ambia bedömer möjligheten att snabbt återfå lönsamhet i rörelsen som mycket goda.

Vad gäller uppgifter om Ambias VD och det skattemål som omnämns avser frågan en komplicerad transaktion som skedde 2011, där VD i egenskap av företrädare för bolaget har det yttersta ansvaret.

Bolaget konstaterar att såväl moms som skattetillägg och ränta har betalats, och väljer att avstå från ytterligare kommentarer i avvaktan på att målet fått sin rättsliga prövning. 

Ambia styrelse har fullt förtroende för VD och förväntar sig att den rättsliga prövningen skall visa att bolagets hantering av den aktuella frågan varit korrekt.

Vimmerby den 19 februari 2020
Ambia Trading Group AB (publ)
Björn Långberg
Styrelseordförande

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.