PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

apr 9, 2020

Vid bolagets extra bolagstämma som hölls idag valde styrelsen att dra tillbaka sitt tidigare förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission. Detta på grund av att det ursprungliga förslaget, efter den uppkomna situationen med Covid-19, inte längre är aktuellt.

Bolagstämman beslutade att bifalla styrelsens nya förslag om att inte ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om emission. Stämman beslutade således också att inte genomföra de ändringar av bolagsordningen som föreslagits av styrelsen inför stämman.

Styrelsens bemyndigande att besluta om emission från årsstämman 2019 ligger kvar fram till att nästa årsstämma hålls.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.