PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

apr 13, 2016

Den extra bolagsstämman i Ambia Trading Group AB (publ) tisdagen 12 april 2016 beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, dela ut samtliga Ambias aktier i dotterbolaget Intropris Vimmerby AB (556536-3982), inklusive dess helägda dotterbolag, Intropris Ronneby AB och Intropris Eksjö AB, till Ambias aktieägare.

Styrelsen i Ambia Trading Group AB (publ) bedömer att en särnotering av Intropris Vimmerby AB kommer att vara fördelaktig för Ambias aktieägare och bland annat bidra till att synliggöra bolagets värde.

För Ambias del innebär utdelningen också att ett steg tas i riktning mot de mål för nyckeltal som tidigare kommunicerats. Balansomslutningen uppskattas minska i omfattning med cirka 10 procent som resultat av transaktionen som, när den är fullt genomförd, påverkar koncernens soliditet positivt i ungefär samma omfattning.

Viktiga datum:

  • 25 april 2016: Sista dag för handel i Ambias aktier inklusive rätt till erhållande av aktier i Intropris.
  • 27 april 2016: Avstämningsdag för rätt till erhållande av aktier i Intropris AB.
  • 11 maj 2016: Aktier i Intropris tillgängliga på direktregistrerade aktieägares VP-konto (preliminärt).

Ambia har uppdragit åt Aktieinvest FK AB att bistå i transaktionen.

Mer detaljerad information om utdelningen kommer att hållas tillgänglig på Ambias hemsida, samt på AktieTorget.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.