PRESSMEDDELANDE

Konkurrensverket godkänner köp av Digital Inn

maj 23, 2019

Konkurrensverket har fattat beslut om att godkänna Ambias förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB.

Det var i mitten av april som Ambia tecknade aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB, och samtidigt lade bud på resterande aktier. Ambia äger efter detta 37,1% av den totala andelen röster och kapital i bolaget. I linje med 4 kap. 6 § konkurrenslagen ska en bolagsaffär anmälas till Konkurrensverket då den sammanslagna koncernen kommer att nå en årsomsättning överstigande en miljard kronor, om båda bolagsgrupperna var för sig har en årsomsättning överstigande 200 msek. En sådan anmälan lämnades in och det är alltså den som nu godkänts.

Digital Inn Holding AB är ensam ägare till Digital Inn AB, som är det huvudsakliga rörelsedrivande dotterbolaget i koncernen med en årlig omsättning om cirka 500 msek.

Affären går nu in i fas två, vilken innebär att Ambia ska slutföra sin genomlysning av Digital Inn avseende bolagets verksamhet och resultat under det första kvartalet 2019. Preliminärt förväntas tillträde kunna ske vid halvårsskiftet 2019.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.