PRESSMEDDELANDE

Kvartalsrapport januari – mars 2019

maj 29, 2019

RAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 175 MSEK (218 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1.8 MSEK (3.3 MSEK)
 • Resultat per aktie -0.56 SEK (0.30 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2019-03-31 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Störningar vid införandet av koncernens nya affärssystem gav en avsevärd negativ effekt på försäljningen som resultat. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Avtal med en ny VD för Isolda och Selector har tecknats. Anställningen börjar 1 juni.
 • Ambia har förvärvat 37.1% av Appleåterförsäljaren Digital Inn.
 • Avtal om att förvärva 100% av Digital Inn har skrivits.
 • Beslut om nyemission om 25.1 Msek.

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

 • Bolagsstämma: 2019-06-27
 • Halvårsrapport: 2019-08-29
 • Delårsrapport 3: 2019-11-28
 • Bokslutskommuniké: 2020-02-28

FINANSIELL RAPPORTERING

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.  

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.