PRESSMEDDELANDE

Magnus Samuelsson ökar sitt aktieinnehav, samt emission till GEM.

mar 21, 2016

Ambias samarbetsavtal 2015-04-20 med Magnus Samuelsson gällande marknadsföring av konsumentgrenen Intropris, har nu föranlett en nyemission på 6 666 aktier till Samuelsson, via hans bolag Swedish Power by Samuelsson AB. Emissionskursen är SEK 15:-/aktie. Emissionen tecknades 2015-12-04 och registrerades hos Bolagsverket 2016-02-23. Sammanlagt skall 9 999 aktier tecknas per avtalsår och till ovan angivna kurs, SEK 15:-/aktie. Vid avtalstillfället i april 2015 understeg aktiekursen detta belopp. Avtalet med Swedish Power by Samuelsson AB innebär att hälften av kostnaden för de tjänster som köps in betalas kontant och hälften genom aktieteckning.

Intropris och Samuelssons samarbete inleddes i april 2015 och syftar till att marknadsföra Intropris jakt-, fiske- och utelivssortiment. Genom medverkan i annonser, radio- och Tv-reklam, men även genom att representera Intropris på mässor och butiksevents, har Samuelsson förstärkt effekten av bolagets marknadsinsatser och ökat synligheten för Intropris som varumärke.
Avtalet mellan Ambia och Samuelsson löper över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning. Styrelsen har i enlighet med avtalet 2016-03-02 beslutat om ytterligare en emission om 3 333 aktier till Swedish Power by Samuelsson AB.

Magnus Samuelsson är bland annat tidigare känd som världens starkaste man, som polisen Gunnar Nyberg i TV-serien Arne Dahl och som vinnare av Let´s Dance. Idag lägger han mycket tid på jakt och uteliv, bland annat genom samarbete med Intropris och medverkan i jaktfilmer.

Bolaget vill också informera att GEM Global Yield Fund, som bolaget i juli 2014 tecknade avtal med, se pressrelease 2014-07-25, i enlighet med avtalet tecknat ytterligare 19 058 aktier. Emissionen tecknades 2015-12-04 och registrerades hos Bolagsverket 2016-02-23.

14 700 av aktierna emitterades till kursen SEK 16:94:-, vilket motsvarar 90% av den volymvägda medelkursen under perioden 2014-10-27 – 2014-11-17.
4 358 av aktierna emitterades till kursen SEK 14:02:-, vilket motsvarar 90% av den volymvägda medelkursen under perioden 2014-11-17 – 2014-12-08.

De volymvägda värderingarna baseras på Ambias avrop enligt avtalet. Aktieteckning i enlighet med avropen skedde i december 2015.

Utspädningseffekten av de nu emitterade aktierna är cirka 1%. Bolaget har efter att de ovanstående aktierna
registrerats totalt 1 989 937 aktier, och ett aktiekapital om SEK 994 968:50:-.

Ambia har 2016-02-29 påkallat avrop från investeringsavtalet med GEM. Avropet kan leda till en emission av nominellt 27 480 aktier, eller om GEM skulle välja att nyttja sin rätt att dubblera volymen 54 960 aktier. Vid tecknande av 27 480 aktier motsvarar avropet en ökning av aktiekapitalet med SEK 13 740:-, och leder då till en utspädning för befintliga ägare med 1,4%.
Teckningskursen är bestämd till 90% av den volymvägda genomsnittskursen under femton handelsdagar med början 2016-03-04, där lägsta tillåtna kurs är satt till SEK 18:-. Bolaget skulle om kursen under femtondagarsperioden i snitt är SEK 18:- tillföras SEK 445 176:-. Ingen insynsperson har lånat ut aktier för detta avrop.

Om GEM Group:
Global Emerging Markets Limited (www.gemny.com) grundades 1991. GEM är en riskkapitalfond som förvaltar totalt USD 3,4 miljarder. GEM har framgångsrikt gjort 305 investeringar i 65 länder, GEM är en investeringsfond samt alternativ investeringsgrupp som hanterar en mångfald av investeringsinstrument i hela världen. GEM:s fonder inkluderar; CITIC/GEM Fund, VC Bank/GEM Mena Fund*; Kinderhook; GEM Global Yield Fund; GEM India Advisors och GEM Brazil PE Fund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.