PRESSMEDDELANDE

Nyemission för ökad flexibilitet och goda synergieffekter

feb 18, 2020

Ambia Trading Group AB genomför efter styrelsebeslut idag en riktad nyemission. Syftet är främst att säkerställa en fortsatt finansiell flexibilitet för fortsatt tillväxt. Samtidigt ger det möjlighet till att satsa på nyligen gjorda förvärv och stärka synergieffekterna mellan Ambias olika verksamheter som långsiktigt ska leda till ökad lönsamhet för hela gruppen.

Ambia genomför efter styrelsebeslut idag en riktad nyemission av 2 400 000 aktier till kursen 5,00 kronor. Styrelsen har fattat beslutet med stöd i bemyndigande från årsstämman 2019 omfattande totalt 4 558 348 aktier. Bolaget tillförs i och med detta 12 000 000 kronor före emissionskostnader, de senare beräknas uppgå till högst 100 000 kronor. Emissionslikviden betalas kontant.

Ambia har sedan tidigare 5 648 522 aktier. Det totala antalet aktier uppgår efter den riktade nyemissionen till 8 048 522. Befintliga aktieägare späds med 29,8%.

Emissionskursen har beräknats som 95% av den volymvägda genomsnittskursen vid handeln med Ambias aktie på Spotlight under perioden 2020-02-03 – 2020-02-14.

Emissionen riktas till Recall Capital Nordic AB, som tecknar samtliga 2 400 000 aktier. Recall har inget innehav i Ambia sedan tidigare.

I det teckningsavtal som upprättats med Recall ingår också ett erbjudande (option) att teckna ytterligare upp till 600 000 aktier till kursen 5,00 kronor, samt upp till 1 558 348 aktier till kursen 6,417 kronor. Villkoret för detta erbjudande är att Recall meddelar Ambia sitt beslut att teckna dessa aktier senast 2020-05-01. Likviddag för denna möjliga andra och tredje del av den riktade nyemissionen skall i så fall preliminärt vara 2020-05-15. Även dessa delar skall betalas kontant med sammanlagt 3 000 000 respektive 10 000 000 kronor. Om Recall väljer att teckna fullt ut enligt detta erbjudande blir spädningseffekten för befintliga aktieägare sammanlagt 44,6%. Kostnaderna för den andra delen av den riktade nyemissionen bedöms vara försumbara.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Ambias finansiella flexibilitet för förvärv och för att stärka Bolagets konkurrenskraft.

För mer information kontakta:
Fredrik Lindblom / M&A / Ambia Trading Group AB (publ)
0734-66 00 65 – fredrik.lindblom@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2020.  

 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.