PRESSMEDDELANDE

Nytt incitamentsprogram för Ambias personal

apr 17, 2015

Under en extra bolagsstämma beslutades igår att ett nytt incitamentsprogram för personalen i Ambia ska införas. Stämman bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas bidra till ett ökat positivt intresse för Ambias verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörigheten med bolaget för de angivna grupperna.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för personalen avseende möjlighet och risk i bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de delar målsättningen att åstadkomma lönsam tillväxt. Vidare är avsikten att motivera nyckelpersoner till fortsatt anställning i koncernen, samt att underlätta vid rekrytering av nya nyckelpersoner.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Programmet omfattar totalt 75 000 teckningsoptioner och pågår under en period av tre år. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att till lösenkursen 15,00 kronor förvärva en aktie i bolaget, ISIN-kod SE0004020097. Lösenkursen motsvarar densamma som tillämpats i bolagets teckningsoption i serie TO 1.

Vid den extra bolagsstämman beslutades också att perioden för utnyttjande av teckningsoption T O1, som ingick i BTA från tidigare emission, förlängs till 30 september 2015.

Om mer information önskas, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.