PRESSMEDDELANDE

Nytt incitamentsprogram för personal och styrelse

mar 9, 2015

Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och styrelsen kan förväntas bidra till ett ökat positivt intresse för Ambias verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörigheten med bolaget för de angivna grupperna. Ambias styrelse beslutade därför 2015-02-26, som tidigare noterats i bokslutskommunikén, om införandet av ett incitamentsprogram.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för nyckelpersoner avseende möjlighet och risk i bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de delar målsättningen att åstadkomma lönsam tillväxt. Vidare är avsikten att motivera nyckelpersoner till fortsatt anställning i koncernen, samt att underlätta vid rekrytering av nya nyckelpersoner.
Styrelsens beslut har fattats med stöd i bemyndigande från årsstämman 2014.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Programmet omfattar totalt 150.000 teckningsoptioner, där högsta tilldelning till enskild individ skall vara 50.000. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att till lösenkursen 15,00 kronor förvärva en aktie i bolaget, ISIN-kod SE0004020097. Lösenkursen motsvarar densamma som tillämpats i bolagets teckningsoption i serie TO 1.

Läs mer om incitamentsprogram AMB151.

Om mer information önskas, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.