PRESSMEDDELANDE

Nytt innehav i Intropris AB

jul 7, 2017

I en nyemission som genomförts i Intropris AB har Ambia omvandlat en del av sin fordran på bolaget till ägande. Ambia blir i och med detta en av Intropris fem större aktieägare. Fordran uppkom under maj 2016 då Ambia överlät Introprisrörelsen till bolaget

Totalt omvandlar Ambia 7 MSEK av sin fordran till ägande i Intropris-koncernen, vilket ger ett innehav om motsvarande knappt 20% av kapital och röster i bolaget.

Bland övriga större aktieägare i Intropris märks Kvalitena Industrier AB och Aggregate Media.

Nyemissionen tillför Intropris de resurser som behövs för att bolaget ska ha möjlighet att med framgång verkställa sin plan att ta en nyckelposition på den svenska jakt- och sportfiskemarknaden. Totalt omfattar emissionen 24,5 MSEK, och leder till en ökning av Intropris egna kapital med 23,5 MSEK.

Intropriskoncernen består för närvarande av sju dotterbolag som driver butiker och e-handelsverksamhet inom framför allt jakt och sportfiskesektorn. Koncernen omsätter 100 MSEK på årsbasis, och har som målsättning att öka sin försäljning under lönsamhet till 250 MSEK de närmaste tre åren.

Jakt och sportfiskebranschen står inför en fortsatt omställning i samband med att allt mer av dess försäljning förskjuts till e-handel. Intropris affärsidé bygger på en blandning av just e-handel och fysiska butiker, med försäljning under tre huvudsakliga varumärken: Intropris, Racerback samt Huntyard.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.