PRESSMEDDELANDE

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

jun 10, 2019

Styrelsen i Ambia Trading Group AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 30 april 2019. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 11 juni 2019, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.ambiatrading.se) och på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Emissionen är genom teckningsförbindelser och garantier säkerställd till 100 procent av det totala emissionsbeloppet om 16,86 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckningstid 11 juni – 26 juni 2019
  • Emissionskurs 7,8 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Emissionsbelopp ca 16,86 MSEK i Företrädesemissionen samt ytterligare max 8,27 MSEK vid överteckning.
  • Avstämningsdag är den 7 juni 2019
  • Antal nyemitterade aktier 2 161 058 stycken vid full teckning i Företrädesemissionen samt ytterligare max 1 060 404 stycken vid överteckning.
  • Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden 11 juni – 24 juni 2019
  • Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market från 11 juni till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.
  • Likviddag vid teckning utan företräde enligt anvisningar på avräkningsnota
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 16,86 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Mer information finns på bolagets hemsida: www.ambiatrading.se.

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.