Bokslutskommuniké 2013

Tolv månader (2013-01-01 – 2013-12-31) Rörelseintäkterna uppgick till 184 371 926 SEK (101 691 423 SEK). Resultat efter skatt uppgick till 83 234 SEK (218 607 SEK). Resultat per aktie uppgick till cirka 0,08 SEK (0,22 SEK). Soliditeten uppgick till 2,84% (3,10%)...

202220202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

I topp på tillväxtlista

När Almi Företagspartner idag presenerar sin tillväxtlista på de företag som växt mest organiskt under förra året, ligger Ambia Trading Group på tredje plats för Kalmar län.  Det är tredje året som Almi Företagspartner presenterar sin tillväxtslista på de mest...

läs mer

Leverantörsavtal med Olympus och emissioner till GEM

Leverantörsavtal med OlympusAmbias arbete med att stärka Björketorpar´ns varumärkesportfölj går fortsatt framåt. Ett nytt avtal, per den 19 november, har nu ingåtts med Olympus, som breddar Björketorpar´ns sortiment vad gäller fotoprodukter, diktafoner samt kikare och...

läs mer

Nya leverantörsavtal i Björketorpar’n AB

Efter Ambias förvärv av Björketorpar´n har en rad aktiviteter inletts för att snabbt ta tillvara på den marknadsposition bolaget etablerat sedan decennier. Bland de viktiga uppgifterna ingår att knyta upp nya och gamla leverantörer genom samarbetsavtal, och bygga en...

läs mer

Ambia förvärvar Björketorpar’n AB

Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Björketorpar´n AB. Säljare är Björketorpar´n Förvaltning AB. Björketorpar'n grundades 1957 av Lennart Pettersson, verksamheten har de senaste åren ägts...

läs mer

Organisationen stärks

Ambias tidigare utannonserade tjänst som butikschef för Intropris butik i Vimmerby är nu tillsatt. Den nya butikschefen heter Stefan Stridell och har ett gediget handelsförflutet, både i butik och inom ehandel. Efter en inledning som lageransvarig på Intersport i...

läs mer

Förvärv av reklambyrå

Ambia har 2014-10-17 träffat avtal med ägarna till För närvarande reklam AB, även benämnt Presens, om att förvärva 60 % av ägande och kapital i bolaget. Avtalet innehåller även en option för Ambia att förvärva resterande aktier inom tolv månader. Presens, med säte i...

läs mer

Emission till GEM

I enlighet med Ambia Trading Group AB:s(publ) avtal 2014-07-24 med GEM Global Yield Fund LLC SCS har GEM i en riktad nyemission tecknat 42 000 aktier i Ambia och till bolaget erlagt betalning med 708 960 SEK, det vill säga 16,88 SEK per tecknad aktie. Genom emissionen...

läs mer

Ambia rekryterar

Ambia Trading Group AB(publ)  är aktivt inom två verksamhetsområden; Intropris som bedriver butiksverksamhet med ett unikt sortiment på internet och i fysisk butik, samt Netpact som bedriver partihandel inom EU. Ambia har en offensiv tillväxtstrategi, och räknar efter...

läs mer

Ambia utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Ambia Trading Group AB(publ) har ingått avtal med Sedermera Fondkommission, där Sedermera Fondkommission skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 27 augusti 2014. Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden...

läs mer

Finansiering påkallad via GEM-avtal

Ambia har 2014-08-12 tillsänt GEM Global Yield Fund LLC scs en första subscription notice i enlighet med det avtal som berördes i vår pressrelease 2014-07-25. I enlighet med parternas avtal har Marcus Andersson och Snödroppens Förvaltning AB, som ägs av Marcus...

läs mer

Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK

Ambia har tecknat finansieringsavtal med GEM om totalt 35 MSEK Ambia Trading Group AB(publ), ”Ambia”, och GEM Global Yield Fund, "GEM", har 2014-07-24 undertecknat ett avtal där GEM förbinder sig att investera upp till 35 MSEK i Ambia under kommande 36 månader....

läs mer

Ambia signs agreement with GEM on an equity line of 35 MSEK

Ambia signs agreement with GEM on an equity line of 35 MSEK Ambia Trading Group AB(publ), ”Ambia”, and GEM Global Yield Fund (”GEM”), have on the 24thof July signed an agreement in which GEM commits to invest up to MSEK 35 in Ambia during the coming 36 months. The...

läs mer

Fastställda mål för nyckeltal och utdelning

Styrelsen i Ambia Trading Group AB(publ), Ambia, har vid en genomgång av nyckeltal fastslagit mål för finansiella nyckeltal samt beslutat om utdelningspolicy. Målen avser bolagets utveckling under kommande två och ett halvt år, det vill säga fram till 2016-12-31,...

läs mer

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

Den 25 juni 2014 hölls årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.  Resultat- och balansräkning fastställdes. Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2013 inte lämnas samt att...

läs mer

Ambia startar dotterbolag i Estland

Styrelsen i Ambia har beslutat att starta ett helägt dotterbolag i Estland. Beslutet togs som ett led i en planerad organisationsförändring, som i förlängningen är tänkt att leda till att bolagets huvudsakliga verksamhetsgrenar bolagiseras inom koncernen i helägda...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 25 juni 2014 kl. 18.30Plats: MX World Collection. Förrådsgatan 9 Vimmerby ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear...

läs mer

Kvartalsredogörelse 1, 2014-01-01 – 2014-03-31

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT I Q1 MED FÖRBÄTTRAT RESULTAT Bolaget har under årets första kvartal genomfört en nyemission inför listning på AktieTorget, vilken utfallit positivt. Med det kapital bolaget tillförs bedöms förutsättningarna till fortsatt tillväxt och ökad...

läs mer

Ambia Trading flyttar fram datum för listning på AktieTorget

Ambia Trading flyttar fram första dag för listning på AktieTorget. Nytt datum är 15 maj 2014, vilket anpassats till bolagets kvartalsrapport som släpps dagen innan. För ytterligare information kontakta: Marcus Andersson / VD Ambia Trading Group AB (PUBL)  0707-17 66...

läs mer

Ambia Trading group AB (publ) bjuder in till investerarträff

I samarbete med G&W Fondkommission och Axier Equities anordnar Ambia en investerarträff med anledning av den pågående emissionen i bolaget. Ambia är aktivt inom två verksamhetsområden; Intropris som bedriver butiksverksamhet med ett unikt sortiment på internet och...

läs mer

Ambia genomför nyemission inför listning på AktieTorget

Nyemissionen uppgår till 14 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs för att stärka Ambias finansiella ställning inför fortsatta marknadssatsningar, bland annat på ökad e-handel. Emissionen är ett erbjudande till nuvarande aktieägare i Ambia att för varje...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.