Kommentar till disciplinkommitténs beslut

Ambia har tagit del av det beslut som presenterats av AktieTorgets disciplinkommitté den 23 december 2016. Beslutet har föregåtts av en tids dialog mellan först AktieTorget och bolaget, därefter mellan disciplinkommittén och bolaget. Disciplinkommittén har beslutat...

202220202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ny verksamhet – TeleKlok Norden AB

Ambias dotterbolag Björketorparn AB får nytt namn och ny verksamhet efter att avtal tecknats med operatören 3 (Hi3G Access AB) och dess samarbetspartner Operatörspartner. Den nya verksamheten är tänkt att inledas under det första kvartalet 2017, och består primärt av...

läs mer

Delårsrapport januari – september 2016

RAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2016 Nettoomsättning ökade under perioden till 192 MSEK (164 MSEK), +17 % Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4.4 MSEK (5.3 MSEK), -17 % Resultat per aktie -0.59 SEK (-1.38 SEK)   RAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016...

läs mer

I topp i tillväxtligan

Vimmerby Tidning berättade under veckan som gick att Ambia och dess koncernbolag Netpact Europe AB finns med i täten på de topplistor för Kalmar Län som Largest Companies sammanställer över utfallet under 2015. Netpact Europe AB är enligt listan det företag i Kalmar...

läs mer

Halvårsrapport 2016

Sammanfattning av halvårsrapporten Rapport för April-Juni 2016 Nettoomsättning ökade under perioden till 229 MSEK (76 MSEK), +200 % Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.0 MSEK (2.7 MSEK), +85 % Resultat per aktie 0.17 SEK (0.56 SEK)   Rapport för...

läs mer

Publicering av halvårsrapport tidigareläggs

Ambia Trading Group har beslutat att publicera sin bokslutskommuniké den 23 augusti, istället för som tidigare kommunicerats, den 25 augusti. För mer information, vänligen kontakta: Marcus Andersson / VDAmbia Trading Group AB (publ)0707-17 66 22 -...

läs mer

Årsredovisning 2015

Bifogad fil » Årsredovisning 2015 Bifogad fil Årsredovisning 2015 Alla pressmeddelandenKontakt info@ambiatrading.se Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby

läs mer

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

Den 29 juni 2016 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Resultat- och balansräkning fastställdes. Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2015 inte lämnas samt att...

läs mer

Riktad nyemission

Styrelsen i Ambia Trading Group (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2015, genomfört en riktad nyemission som tillför Ambia 8,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen i korthet • Emissionen omfattar 600 000 nya aktier riktade mot en i...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 29 juni 2016 kl. 19.00Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. ANMÄLANAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB...

läs mer

Netpact rekryterar

Netpact Europe AB, Ambias tradingbolag, har efter en bra start på 2016 nu rekryterat ytterligare en säljare till kontoret i Vimmerby. Ny på Netpact är från och med denna vecka, Max Kindén. Max har goda erfarenheter från branschen och går in i Netpact som en tydlig...

läs mer

Isolda får den nordiska agenturen för JAM Audio

  Isolda AB, som ingår i Ambia-koncernen, har fått ett stark nytillskott i sin varumärkesportfölj när de nu kan lägga till den nordiska agenturen för JAM Audio. JAM är ett stort varumärke inom trådlösa högtalare och hörlurar, och står för lättanvända och...

läs mer

Ambia renodlar

Efter att Intropris Vimmerby AB delats ut till Ambias aktieägare har Ambia per 2016-05-12 genom en inkråmsöverlåtelse sålt varulager, inventarier och övriga tillgångar hänförligt till Intropris till det nya moderbolaget i Intropris-koncernen. Överlåtelsen innebär att...

läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Den extra bolagsstämman i Ambia Trading Group AB (publ) tisdagen 12 april 2016 beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, dela ut samtliga Ambias aktier i dotterbolaget Intropris Vimmerby AB (556536-3982), inklusive dess helägda dotterbolag, Intropris Ronneby...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 12 april 2016 kl. 19:00 på Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ) via...

läs mer

Selector Logistik satsar på tredjepartslogistiken

Inom Selector Logistik görs nu en kraftfull satsning på marknadsföring av tredjepartslogistiken för att hitta nya, externa kunder. En extra säljresurs har avsatts för projektet och i linje med denna satsning byggs Selectors entresolplan om för att kunna hantera större...

läs mer

Isoldabolagen tar hem ekonomitjänster och rekryterar

Efter att Isolda under februari flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Göteborg har beslut fattats om att bolagets löpande ekonomi- och redovisningsfunktioner skall hämtas hem och läggas internt. Det omfattande arbetet har sedan ett antal år varit...

läs mer

Utdelning till aktieägarna

Styrelsen har idag beslutat att föreslå utdelning av verksamheten i Intropris till aktieägarna. Styrelsen föreslår också en separat notering av Intropris under 2016. Intropris.se startades i november 2005, och är först och främst ett butiks- och internetbaserat...

läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Sammanfattning av bokslutskommuniké Rapport för koncernen januari-december 2015 · Nettoomsättningen ökade under perioden med 155 % till 513 MSEK· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,1 MSEK· Koncernbolagens sammanlagda nettoomsättning uppgick till...

läs mer

Publicering av bokslutskommuniké tidigarelagd

Ambia Trading Group har beslutat att publicera sin bokslutskommuniké den 19 februari, istället för som tidigare kommunicerats, den 29 februari. För ytterligare information, vänligen kontakta: Marcus Andersson / VD 0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se Alla...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.